Ostatnie zmiany w rozdziałach

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Status prawny spółki2017-10-18 11:19:10Prezesnowa pozycja
Strona Główna2017-10-18 10:15:40Prezesnowa pozycja
Majątek2017-10-18 10:14:09Prezesnowa pozycja
Organy spółki i osoby sparwujące w nich funkcje2017-10-18 10:13:16Prezesnowa pozycja
Przedmiot działalności spółki2017-10-18 10:12:09Prezesnowa pozycja
Warunki korzystania i cookies2016-04-12 13:16:06Prezesnowa pozycja