Ostatnie zmiany w rozdziałach

RozdziałData modyfikacjiOsobaOpis zmiany
Informacja publiczna2017-10-31 12:43:33Prezesnowa pozycja
Redakcja2017-10-31 12:43:18Prezesnowa pozycja
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw2017-10-31 12:38:47Prezesnowa pozycja
Organy spółki i osoby sprawujące w nich funkcje2017-10-31 12:35:22Prezesnowa pozycja
Struktura własnościowa2017-10-18 13:36:43Prezesnowa pozycja
Status prawny spółki2017-10-18 13:35:30Prezesnowa pozycja
Strona Główna2017-10-18 13:34:52Prezesnowa pozycja
Majątek2017-10-18 10:14:09Prezesnowa pozycja
Przedmiot działalności spółki2017-10-18 10:12:09Prezesnowa pozycja
Warunki korzystania i cookies2016-04-12 13:16:06Prezesnowa pozycja