Majątek


Majątek, którym Spółka dysponuje

 

Kapitał zakładowy Spółki.

 

Zgodnie z KRS kapitał zakładowy Spółki wynosi 7 794 241,05 zł (słownie: siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych, 05/100).

 

Dane finansowe Spółki za rok 2016.

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 17 345 212, 39 zł.

2. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016 (od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.) wykazuje przychody netto ze sprzedaży w wysokości 21 295 109,70 zł oraz zysk netto w wysokości 1 937 439,30 zł.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o., wytworzono: 2017/10/18, odpowiedzialny/a: Prezes, wprowadził/a: Adrianna Zduńczuk, dnia: 2017/10/18 10:14:09
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Adrianna Zduńczuk  2017/10/18 10:14:09  nowa pozycja