Rejestr umów

Numer umowy Data zawarcia Przedmiot umowy Wartość umowy [PLN] Załącznik
2019/01/02 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Miejskiej Strefy Letniej na Wyspie Grodzkiej oraz Nabrzeża Cegielinka. 14 855,82 zł brutto
2019/01/02 Przyjęcie do magazynu zseie pochodzących ze zbiórki w Ekoportach. 2160,00 zł brutto